понеделник, 1 юли 2013 г.

“Общата воля на морално ангажираните индивиди като принцип на устройството на общността на Френското Просвещение (Жан-Жак Русо)”, доклад на Георги Ангелов, 27 юни 2013 г.

На 27-ти юни 2013 г. ще се състои петата сбирка на семинара “Гласът на гражданското общество” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 27.06.2013 г. (четвъртък):

“Общата воля на морално ангажираните индивиди като принцип на устройство на общността на Френското Просвещение (Жан-Жак Русо)

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата: 27-ти юни 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч. (вместо досегашния начален час 18 ч.)

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

General Will

понеделник, 10 юни 2013 г.

“Общият интерес като принцип на устройство на общността на Новото време”, доклад на Георги Ангелов, 13 юни 2013 г.

На 13-ти юни 2013 г. ще се състои четвъртата сбирка на семинара “Гласът на гражданското общество” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 13.06.2013 г. (четвъртък):

“Общият интерес като принцип на устройство на общността на Новото време

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата: 13-ти юни 2013 г. (четвъртък)

Час: 16 ч. (вместо досегашния начален час 18 ч.)

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

The Common Interest as Principle of Constitution of the Early Modern Age's Society


петък, 17 май 2013 г.

“Гражданското действие между социалната реалност и екзистенциалната възможност”, отворена дискусия, 30 май 2013 г.


На 30-ти май 2013 г. ще се състои третата сбирка на семинара “Гласът на гражданското общество” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на отворена дискусия, въз основа на два кратки доклада.

Тема на дискусията за 30.05.2013 г. (четвъртък):

“Гражданското действие между социалната реалност и екзистенциалната възможност”

Участници:

д-нт Ивайло Иванов (Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, Секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”)

гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Тема на доклада на д-нт Ивайло Иванов:

“Разказ върху едно наблюдение от изследователския дневник на социолога.
При участието ми като анкетьор в изследване на Института за изследване на обществата и знанието - БАН “Столичани за състоянието и бъдещето на природен парк Витоша”, проведено през януари 2013 г.”

Тема на доклада на гл. ас. Георги Ангелов:

“Естеството на гражданското общество”

Дата и час: 30-ти май 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

"The Civic Activity Between the Social Condition and Existential Possibilities"

четвъртък, 9 май 2013 г.

“Съвременните общества между ценностите на благосъстоянието и гражданския принцип: интерес и избор срещу кауза и свобода”, доклад на Георги Ангелов, 16 май 2013 г.


На 16-ти май 2013 г. ще се състои втората сбирка на семинара “Гласът на гражданското общество” за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 16.05.2013 г. (четвъртък):

“Съвременните общества между ценностите на благосъстоянието и гражданския принцип: интерес и избор срещу кауза и свобода”

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 16-ти май 2013 г. (четвъртък), 18 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.

“Contemporary societies between values”

петък, 26 април 2013 г.

"Другият, свободата, свободната общност и публичността", доклад на Георги Ангелов, 30 април 2013 г.

На 30-ти април 2013 г. ще се състои първата сбирка на семинара "Гласът на гражданското общество" за 2012 / 2013 г. Сбирката ще протече под формата на доклад и обща дискусия по темата.

Тема на доклада за 30.04.2013 г. (вторник):

“Другият, свободата, свободната общност и публичността”

Доклад на: гл. ас. Георги Ангелов (Център за хуманитарни и социални изследвания)

Дата и час: 30-ти април 2013 г. (вторник), 17 часа

Място: Заседателната зала на Институт за изследване на обществата и знанието - БАН (бивш Институт за философски изследвания), бул. “Патриарх Евтимий” № 6.